Sử dụng dịch vụ gmail cho doanh nghiệp creativevietnam có dễ không vậy mọi người?


Sau khi mua gmail doanh nghiệp Creativevietnam có phải trả thêm phí hàng tháng không?

Ồ không! Bạn chỉ thanh toán cho gmail tên miền creativevietnam một lần và sử dụng mãi creativevietnam mãi cho tài khoản Google Apps Standard Edition của Creativevietnam cung cấp mà thôi !

#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #emailtenmienriengcreativevietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *